Příkazy

Základní příkazy:

/register heslo - Zaregistruje váš nick na heslo

/login heslo - Přihlásí vás k vašemu nicku

/spawn - Portuje vás na spawn serveru

/sethome - Nastaví váš home

/home Portuje vás na váš home

/warp – Vypíše seznam warpů

/warp jméno_warpu – Portne vás na určitý warp.

/cmodify jméno – Dá přístup ostatních do vašich Chestek.

Příkazy iConomy:

/money - vypíše stav vašeho iConomy účtu

/money pay jméno_hráče částka - pošle peníze danému hráči
Příkazy Frakcí:

/f help,h,? [strana] – Zobrazí stránku s příkazy
/f list,ls *[strana] – Zobrazí stránku s výpisem frakcí
/f map *[on|off] – Ukáže  mapu Vašeho zabraného území
/f power *[jméno hráče] – Show either your own power (if no name is specified) or another player’s power (if a player name is specified, and permission node factions.viewAnyPower is granted)
/f join [Jméno frakce] – Přidáš se k frakci
/f leave – Odejdeš z frakce
/f chat,c – Zapne / vypne frakční chat
/f home – Teleport do nastaveného frakčního “home”
/f create [Jméno frakce] – Založíš vlastní frakci [Pouze VIP]
/f desc [popisek] – Změní popisek frakce
/f tag [Nové jméno Frakce] – Změní frakční jméno
/f open – Není potřeba posílat pozvánky hráčům, aby se mohli přidat
/f invite,inv [Jméno hráče] – Pošleš pozvánku hráči
/f deinvite,inv [Jméno hráče] – Vemeš zpět pozvánku
Je přednastaveno, že musíš posílat pozvánky hráčům, aby se k Tvé frakci mohli přidat!
/f sethome [Jméno Frakce] – Nastaví frakční “home”
/f claim – Zabere půdu 16×16 pro Tvoji frakci
/f autoclaim – Začne automaticky zabírat půdu pro Frakci, když přejdeš po nezabraném územím.
/f unclaim, declaim – Odtrhne kus půdy 16×16 od tvé frakce
/f kick [Jméno hráče] – Vyhodí hráče z Frakce (Může pouze moderátor, nebo zakladatel)
/f mod [Jméno hráče] – Dá hráči moderátora Frakce.
/f admin [Jméno hráče] – Předá Frakci hráči.
/f noboom – Povolí / zabrání explozím na Frakčním území.
/f ally [Jméno Frakce] – učiní z jiné Frakce spojence.
/f neutral [Jméno Frakce] – učiní z jiné Frakce neutrální Frakci.

/f enemy [Jméno Frakce] – učiní z jiné Frakce nepřátele.
/f money b,balance [Jméno Frakce] – show faction bank balance
/f money d,deposit <částka> [Jméno Frakce] – Uloží peníze do Frakce
/f money w,withdraw <částka> [Jméno Frakce] – Vybere peníze z Frakční banky
/f money ff <částka> <Frakce> <Frakce> – pošle peníze z Frakce do Frakce
/f money fp <částka> <Frakce> <Hráč> – pošle peníze z Frakce hráči
/f money pf <částka> <hráč> <Frakce> – pošle peníze hráč Frakci

Příkazy LWC:

/lwc ? - Vypíše příkazy LWC

/cprivate - Vytvoří privátní ochranu

/cpublic - Vytvoří veřejný přístup

/cremove - Zruší ochranu

/cmodify [jméno_1] [jméno_2(atd..)] - Rozšíří privátní ochranu na všechny vypsané

/cpassword [heslo] - Vytvoří ochranu heslem

/cunlock [heslo] - Zpřístupní objekt chráněný heslem

/cinfo - Vypíše info o ochraně objektu

*hodnoty pište bez hranatých závorek

**po zadání příkazu musíte vždy praštit do předmětu, na který příkaz aplikujete

***plugin zahrnuje ochranu truhel, pecí, dispenzorů, cedulí a dveří (dveře nejsou automaticky chráněny!)

  • Stáhnout Minecraft

  • Facebook

Go to Top